Van 0 tot 12 jaar

Wij bieden dagopvang aan voor kinderen vanaf 8 weken tot 4 jaar en buitenschoolse opvang voor kinderen tussen 4 jaar en 12 jaar. Door een hechte samenwerking met de basisscholen in Ommen, kunnen we kwalitatief goede opvang garanderen. Voor de dagopvang vertaalt zich deze samenwerking naar een duidelijk doorgaande leerlijn als het gaat om de ontwikkeling van de kinderen. Ook realiseren we hierdoor goede overdracht van kinderen van de peutergroep naar groep 1. Voor de buitenschoolse opvang kunnen we op locaties van scholen zelf de voorschoolse-, naschoolse- en vakantieopvang vormgeven en gebruikmaken van diverse faciliteiten van de scholen.

Meisje aan het verven