BESTE OUDERS, VERZORGERS..

Wij zijn Kinderopvang De Kleine Kunst en wij zorgen voor de opvang van uw kind in de leeftijd vanaf 8 weken tot 12 jaar. Dat doen we in de vorm van dagopvang (vanaf 8 weken tot 4 jaar)  en buitenschoolse opvang (zowel voor- als naschools).

Wat kunt u van ons verwachten?

We bieden met ons team de kinderen een warme, veilige, stimulerende en vertrouwde omgeving. Een veilig en vertrouwde omgeving is de basis voor ieder kind en biedt de juiste sfeer om tot een persoonlijke groei en zelfontplooiing te komen. Wij bieden de kinderen verschillende activiteiten zoals; zang, dans, natuur, kunst en creativiteit aan waarin elk kind zijn/haar talent kan laten groeien.   Op kinderdagverblijf De Kleine Kunst worden de kinderen gestimuleerd in wat ze kunnen. Wat het kind zelf kan, doet het ook zelf. We geven complimentjes zodat het kind zelfvertrouwen krijgt en op nieuwe situaties durft af te stappen. Het kind krijgt de tijd om zich nieuwe dingen eigen te maken en bekende dingen verder te ontwikkelen. Ons uitgangspunt is een positieve benadering naar het kind. We vertellen wat mag, wat we verwachten en stimuleren positief gedrag. Een goede sfeer, open en persoonlijke communicatie naar ouders, rust en regelmaat horen daarbij. Open en persoonlijke  communicatie door elke dag een goede overdracht te geven over uw kind en u als ouder betrekken bij de opvang door met elkaar in contact te komen.  Dit kan telefonisch, via de oudercommissie, nieuwsbrief, ouderavonden maar ook via het zomerfeest, kerstfeest etc. Elkaar ontmoeten staat hierin centraal. 

Rust en regelmaat door te werken met vaste pedagogisch medewerkers en vaste invalkrachten op de groep. Mede hierdoor krijg je een goede sfeer binnen het kinderdagverblijf wat de kinderen maar ook de pedagogisch medewerkers ten goede komt. 

Door elkaar als collega’s, ouders en kinderen te kennen en oprecht geïnteresseerd te zijn in elkaar en bovenstaande punten centraal te stellen, creëren we een goede, gezellige en ontspannen sfeer op kinderdagverblijf De Kleine Kunst in Ommen! 

Elk kind heeft hier recht op zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo waardoor zij elke dag met plezier naar het kinderdagverblijf gaan. 

Bent u geïnteresseerd?  Vraag vrijblijvend een rondleiding aan. 

Brigitte Tas

DAGOPVANG

0-4 jaar

BSO

4-13 jaar

PASSIE VOOR KINDEREN

Kinderen zijn onze passie en zij inspireren ons elke dag opnieuw door hun puurheid en kunstzinnige kijk op de wereld om hen heen. Elk kind heeft recht op de beste opvang zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo waardoor zij elke dag met plezier naar het kinderdagverblijf gaan.

 

PROFESSIONELE AANPAK

Een goede sfeer, transparante communicatie naar ouders, rust en regelmaat horen daarbij. Transparante communicatie door elke dag een goede overdracht te geven over uw kind en u als ouder betrekken bij de opvang door met elkaar in contact te komen.